Bezplatná linka: 0800 115 115, e-mail: reality@bcas.sk

Pozemok Hurbanovo na predaj

Pozemok Hurbanovo na predaj - hlavný obrázok Pozemok Hurbanovo na predaj

1 043 000 € dohoda možná

Popis nehnuteľnosti:

Ponúkame na predaj pozemok v Hurbanove 48,28 ha je orná pôda, 1,85 ha zastavané plochy. Vybavenie pozemku:
-v lastný zdroj zo studne 35 m hlbokej a vodojem
- zabudovaný rozvod zavlažovacieho systému
- rozvod elektriny + trafo 63kWA, cez pozemok vedie elektrické vedenie 22 kV
- hospodársky dvor, poľné hnojisko s príslušenstvom
Expertízou boli vypočítané zásoby piesku v množstve 1 458 170 m3 do 1 908 404 m3 v hornej tretine, v dolnej tretine je ďalší objem materiálu.Bola vykonaná štúdia, ktorá potvrdzuje možnosť navŕtať geotermálnu vodu. Je možná aj výstavba priemyselného parku a možnosť výstavby fotovoltaickej alebo veternej elektrárne. Žiadna výstavba nie je limitovaná,ani z hľadiska rozsahu, kapacity ani počtu podlaží,odkomunikované s Obvodným úradom životného prostredia v Hurbanove.