Realitný software a portály LIVINGSlovenské stavebníctvo pod tlakom, rast sa skončil
Publikované: -, , článok čítaný 12702x

Slovenské stavebníctvo pod tlakom, rast sa skončil
Podľa očakávaní väčšiny stavebných firiem dlhoročný stabilný rast slovenského stavebníctva sa skončil. V dôsledku toho firmy tiež prehodnocujú úroveň svojich plánovaných predajov smerom k nižším úrovniam.

Ako najčastejší limit svojho rastu opýtané firmy uvádzajú nedostatočný dopyt, obzvlášť zo súkromného sektora. To má tiež za následok zníženú vyťaženosť kapacít. Naopak, nedostatok pracovných síl je už minulosťou pre drvivú väčšinu respondentov. Celkový obraz ukazuje na preukázateľné následky ekonomického spomalenia, ktoré doľahlo aj na slovenské stavebníctvo. Tieto a ďalšie závery vyplývajú z práve pripravovanej Kvalitatívnej štúdie slovenského stavebníctva 2009, ktorú pripravuje CEEC Research v spolupráci so sieťou poradenských spoločností KPMG v stredoeurópskom regióne.

Na rok 2009 predpovedá 63 % stavebných firiem pokles svojho sektora, priemer celej vzorky stavebných firiem ukazuje na pokles o 4 % oproti roku 2008, no celkový pokles na tento rok by mohol byť ešte väčší (vyše 20 % respondentov očakáva pokles stavebníctva o viac ako 10 %). Najviac spoločností (43 %) trápi nedostatočný dopyt, ktorý najviac zaznamenal výrazný nárast oproti roku 2008, keď ho uvádzalo 26 % firiem a v predchádzajúcom roku len 5 %. Tiež hodnotenie vplyvu dopytu na výsledky firiem bolo uvádzané ako nadpriemerné. 36 % stavebných firiem potvrdilo, že majú v súčasnosti menej zákaziek ako v minulom roku. To sa tiež premietlo do zmien v predpovediach firemného predaja - z plánovaného rastu 9 % na v súčasnosti očakávané 2 %. Firmy ďalej poukazujú na už badateľné problémy s vyťaženosťou kapacít, priemerná vyťaženosť sa znížila z minuloročných 92 % na terajších 78 %.

Zaujímavý a veľmi rýchly zvrat nastal v oblasti pracovnej sily. Tento faktor v roku 2007 i 2008 respondenti najčastejšie uvádzali ako obmedzujúci (37 %, respektíve 72 %). Vďaka poklesu dopytu však došlo k uvoľneniu tlaku na pracovnú silu a tento faktor ako limit pre svoj rast uvádza len 7 % respondentov. Taktiež klesol počet firiem limitovaných v dôsledku nákladov na pracovnú silu, došlo k poklesu z 28 % na 13 % respondentov.

Z hľadiska strednodobého vývoja (do roku 2011) spoločnosti očakávajú relatívne mierny pokles v tomto roku (pozri vyššie, priemerne 4 %) a ďalej stabilizovaný vývoj (priemer očakávaní na roky 2010 - 2011 je 0,9 %). Súčasne však uvádzajú, že ich možnosti odhadovať ďalší vývoj a predovšetkým na obdobie dlhšie ako do konca roku 2009 sú značne obmedzené vzhľadom na to, že dosah ekonomickej krízy na slovenské stavebníctvo je iba v začiatkoch. Potvrdzujú to i pri definovaní oblastí, ktoré budú kľúčové pre ich budúcu existenciu. 91 % firiem uvádza, že pre ich budúcnosť bude kľúčový ďalší vývoj a zmeny v dopyte zákazníkov (nárast zo 75 % v roku 2008). S odstupom nasleduje vývoj firemných financií a možnosti na financovanie vlastných aktivít (70 %). Viac informácií z jednotlivých analýz prinesie Kvalitatívna štúdia slovenského stavebníctva 2009, ktorá bude publikovaná v prvej polovici mája 2009.

Kvalitatívna štúdia slovenského stavebníctva 2009 je založená na osobných štruktúrovaných rozhovoroch s vybranou vzorkou 45 stavebných firiem podnikajúcich v slovenskom stavebníctve. Vybrané analýzy navyše poskytujú prehľad o správaní a skúsenostiach dodávateľov stavebných firiem (84 firiem - dodávatelia materiálov, stavebných produktov, mechanizácie). Tieto rozhovory prebehli na začiatku apríla 2009. Štúdia analyzuje štyri vybrané oblasti slovenského stavebníctva - očakávaný vývoj slovenského stavebníctva (vývoj stavebníctva, predaja, trhových podielov, limity firiem, vyhliadky do budúcnosti), využívané informačné zdroje o potenciálnych zákazkách (hodnotenie zdrojov, využívanie internetu atď.), kľúčové spôsoby/metódy na získavanie stavebných zákaziek (prínos jednotlivých metód, hodnotenie transparentnosti tendrov, skúsenosti s úplatkami, porušovanie manažmentu rizík pri získavaní zákaziek, výber dodávateľov, kľúčové kritériá, frekvencia atď.) a posledná oblasť - hodnotenie vplyvu vstupu Slovenska do EÚ (vplyv na slovenské stavebníctvo, jeho jednotlivé oblasti a podnikanie firiem).

"Hlavným cieľom všetkých spracovaných štúdií projektu CEEC Research je poskytnúť predovšetkým využiteľné a plne porovnateľné analýzy skúmaných oblastí krajín strednej a východnej Európy. Tieto analýzy pomáhajú firmám v ich raste a získavaní nových zákaziek a tiež im umožňujú lepšie prispôsobiť svoje stratégie aktuálnej situácii na trhu. Svojím širokým rozsahom a zameraním je tento projekt jedinečný v celom regióne strednej a východnej Európy,“ hovorí Jiří Vacek, autor a vedúci projektu.

Už štvrtý rok projekt CEEC Research v spolupráci so sieťou spoločností KPMG, ktoré poskytujú služby v oblasti auditu, daní a poradenstva, analyzuje v sérii kvalitatívnych výskumov situáciu v stavebníctve v krajinách strednej a východnej Európy.

Kvalitatívna štúdia slovenského stavebníctva 2009 je druhou štúdiou ročníka 2009. Ďalej budú publikované štúdie českého, poľského a maďarského stavebníctva.

Kompletná štúdia slovenského stavebníctva bude od konca apríla k dispozícii na stiahnutie zdarma na internetových prezentáciách projektu CEEC Research www.CEEConstruction.Eu, kde je tiež možné získať viac informácií a bližšie sa oboznámiť s metodológiou a cieľmi projektu, prípadne je možné kontaktovať projekt na kontakt@CEEConstruction.Eu.

CEEC Research je projekt realizovaný pri Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Výskumy v jednotlivých krajinách spracúvajú lokálne tímy a na projekte Výskum potenciálu stavebníctva v krajinách strednej a východnej Európy (CEEC Research) sa v roku 2009 zúčastňuje viac ako 20 spolupracovníkov z desiatich krajín strednej a východnej Európy.

Projekt Výskum potenciálu stavebníctva v krajinách strednej a východnej Európy sa realizuje od roku 2005, pričom prvé výskumy boli vykonané v roku 2006 v Českej republike a v Maďarsku. V roku 2007 už boli realizované výskumy v ČR, SR, Maďarsku, Estónsku a na Ukrajine. V roku 2008 boli výskumy realizované paralelne v desiatich krajinách (k uvedeným pribudli Poľsko, Litva, Lotyšsko, Chorvátsko a Moskva).

O KPMG:

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Jej členské firmy pôsobia v 144 krajinách a zamestnávajú vyše 137 000 odborníkov. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International, družstvu registrovanému vo Švajčiarsku.

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 340 ľudí a má 14 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.


Najčítanejšie články

Východ Slovenska k sebe ťahá biznis

Východ Slovenska k sebe ťahá biznis
-

Ceny bývania ešte klesnú

Ceny bývania ešte klesnú
Pred 7 rokmi

O developerských projektoch

O developerských projektoch
-

Vlastná garáž je nedostatkový tovar

Vlastná garáž je nedostatkový tovar
-

Hitom sú Spojené štáty a Dubaj

Hitom sú Spojené štáty a Dubaj
-Ďalšie články

Bytovkám zo socializmu sa končí životnosť. Pýtajú si tisíce eur

Bytovkám zo socializmu sa končí životnosť. Pýtajú si tisíce eur
Pred 6 rokmi

Kupujete starší byt? Počítajte s tým, že vám z peňaženky vytiahne omnoho viac, než je jeho kúpna cena.

Nový dom môžete mať aj za 30-tisíc. Šetrite však opatrne

Nový dom môžete mať aj za 30-tisíc. Šetrite však opatrne
Pred 6 rokmi

Dobre si zvážte, aké veľké bývanie reálne potrebujete.

Starší byt ušetrí. Ale iba na začiatku

Starší byt ušetrí. Ale iba na začiatku
Pred 6 rokmi

V novostavbe si priplácate aj za lepších susedov. Staršie byty majú prevahu vďaka polohe.

Dobrá strecha je tá, ktorú vám „ušijú“ na mieru

Dobrá strecha je tá, ktorú vám „ušijú“ na mieru
Pred 6 rokmi

Ako si vybrať krytinu. Ak meníte strechu, pýtajte si referencie a certifikáty.

Pozrite sa, koľko zaplatíte za novostavbu v Bratislave

Pozrite sa, koľko zaplatíte za novostavbu v Bratislave
Pred 6 rokmi

Aký je aktuálny trend v biznise s novostavbami? Jednoznačne byty s rozumnou cenou, žiadny luxus.

Bývanie na Slovensku zlacnelo. Pozrite sa, kde najviac

Bývanie na Slovensku zlacnelo. Pozrite sa, kde najviac
Pred 6 rokmi

Trend rastúcich cien nehnuteľností sa zastavil. Domy a byty sú lacnejšie.

Top investícia na východe sa štátu predražuje

Top investícia na východe sa štátu predražuje
Pred 6 rokmi

Mesto Vranov nad Topľou musí zaplatiť firme, ktorá pritiahla Grandwood, 220-tisíc eur.