Realitný software a portály LIVINGVýsledky vyhľadávania (49): Na prenájom » Pozemok » Všetky lokality

Nový inzerátPriemyselná zóna, ....................... [ID:456434]

Pred 4 dňami

Bratislava - Petržalka/Bratislava V
1.500 EUR/mesiac/m²

ine priestory, ......................., Bratislava - Petrzalka, Bratislava V - Odstupenie zabehnutej sukromnej skolky v Petrzalke

Pridať k zaujímavým

Priemyselná zóna, 5000 m² [ID:3296]

Pred 5 dňami

Nitra/okres Nitra
0,50 EUR/mesiac/m²

Vonkajšie spevnené plochy v Nitre, 5000m2

Pridať k zaujímavým
Prenájom záhrady č. 48 - k. ú. Devínska Nová Ves

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na prenájom formou ponukového konania časť pozemku reg. C KN parc. č. 2579/2 o výmere 416,00 m2,evidovanom na LV č. 1225, v k. ú. Devínska Nová Ves. Pozemok je určený na záhradkárske účely. Predmet ponukového konania je zakreslený v kópii snímky katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú uvedené v prílohe "podmienky" a sú zverejnené aj na www.zsr.sk v časti Služby verejnosti - Predaj a prenájom majetku ako inzerát č. 2880. Predložená ponuka musí spolu s ostatnými prílohami obsahovať čestné vyhlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera a partnera verejného sektora, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Kontaktnou osobou je Ing. Marek Šrámek,t. č. 02/2029 4091, e-mail: Sramek.Marek@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Prenájom pozemku za účelom umiestnenia reklamného zariadenia typu megaboard - k. ú. Nivy

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na prenájom formou ponukového konania časť pozemku reg. C KN parc. č.22178/10,,evidovanom na LV č. 4439, v k. ú. Nivy, za účelom umiestnenia reklamného zariadenia typu megaboard. Predmet ponukového konania je zakreslený v kópii snímky katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú uvedené v prílohe "podmienky" a sú zverejnené aj na www.zsr.sk v časti Služby verejnosti - Predaj a prenájom majetku ako inzerát č. 2876. Predložená ponuka musí spolu s ostatnými prílohami obsahovať čestné vyhlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera a partnera verejného sektora, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Kontaktnou osobou je Elena Rusnáková,t. č. 02/2029 797, e-mail: Rusnakova.Elena@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Prenájom záhrady č. 56 - k. ú. Devínska Nová Ves

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na prenájom formou ponukového konania časť pozemku reg. C KN parc. č. 2579/2 o výmere 405,00 m2,evidovanom na LV č. 1225, v k. ú. Devínska Nová Ves. Pozemok je určený na záhradkárske účely. Predmet ponukového konania je zakreslený v kópii snímky katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú uvedené v prílohe "podmienky" a sú zverejnené aj na www.zsr.sk v časti Služby verejnosti - Predaj a prenájom majetku ako inzerát č. 2875. Predložená ponuka musí spolu s ostatnými prílohami obsahovať čestné vyhlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera a partnera verejného sektora, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Kontaktnou osobou je Ing. Marek Šrámek,t. č. 02/2029 4091, e-mail: Sramek.Marek@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Prenájom záhrady č. 1 - k. ú. Devínska Nová Ves

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na prenájom formou ponukového konania časť pozemku reg. C KN parc. č. 2640/1 o výmere 492,00 m2,evidovanom na LV č. 1225, v k. ú. Devínska Nová Ves. Pozemok je určený na záhradkárske účely. Predmet ponukového konania je zakreslený v kópii snímky katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú uvedené v prílohe "podmienky" a sú zverejnené aj na www.zsr.sk v časti Služby verejnosti - Predaj a prenájom majetku ako inzerát č. 2874. Predložená ponuka musí spolu s ostatnými prílohami obsahovať čestné vyhlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera a partnera verejného sektora, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Kontaktnou osobou je Ing. Marek Šrámek,t. č. 02/2029 4091, e-mail: Sramek.Marek@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Bratislava Rača - Prenájom záhrady č. 5

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na prenájom formou ponukového konania časť pozemku reg. E KN parc. č. 21324 o výmere 416,00 m2,evidovanom na LV č. 11144, v k. ú. Rača. Pozemok je určený na záhradkárske účely. Predmet ponukového konania je zakreslený v kópii snímky katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú uvedené v prílohe "podmienky" a sú zverejnené aj na www.zsr.sk v časti Služby verejnosti - Predaj a prenájom majetku ako inzerát č. 2872. Predložená ponuka musí spolu s ostatnými prílohami obsahovať čestné vyhlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera a partnera verejného sektora, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Kontaktnou osobou je Ing. Eva Antalová,t. č. 02/2029 5898, e-mail: Antalova.Eva@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Bratislava Rača - Prenájom záhrady č. 6

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na prenájom formou ponukového konania časť pozemku parc. č. 21326/1 o výmere 300,00m2, za účelom drobnej pestovateľskej činnosti, pozemok je evidovaný na LV č. 11144 ako pozemok registra E KN parcela č. 21324. Predmet ponukového konania je zakreslený v kópii snímky katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú uvedené v prílohe "podmienky" a sú zverejnené aj na www.zsr.sk v časti Služby verejnosti - Predaj a prenájom majetku ako inzerát č. 2871. Predložená ponuka musí spolu s ostatnými prílohami obsahovať čestné vyhlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera a partnera verejného sektora, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Kontaktnou osobou je Ing. Eva Antalová,t. č. 02/2029 5898, e-mail: Antalova.Eva@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Bratislava - Rača, Koľajná ulica - Prenájom parkovacích miest pre fyzické osoby

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na prenájom formou ponukového konania časť pozemku parc. č. 3486/7, nachádzajúci sa v k. ú. Rača (5x parkovacích miest). Predmetný pozemok je určený na parkovania osobného automobilu. Predmet ponukového konania je zakreslený v kópii snímky katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú uvedené v prílohe "podmienky" a sú zverejnené aj na www.zsr.sk v časti Služby verejnosti - Predaj a prenájom majetku ako inzerát č. 2870 Predložená ponuka musí spolu s ostatnými prílohami obsahovať čestné vyhlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera a partnera verejného sektora, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Kontaktnou osobou je Ing. Eva Antalová,t. č. 02/2029 5898, e-mail: Antalova.Eva@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Bratislava - Rača, Koľajná ulica - Prenájom parkovacích miest pre právnické osoby

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na prenájom formou ponukového konania časť pozemku parc. č. 3486/7, nachádzajúci sa v k. ú. Rača (5x parkovacích miest). Predmetný pozemok je určený na parkovania osobného automobilu. Predmet ponukového konania je zakreslený v kópii snímky katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú uvedené v prílohe "podmienky" a sú zverejnené aj na www.zsr.sk v časti Služby verejnosti - Predaj a prenájom majetku ako inzerát č. 2869 Predložená ponuka musí spolu s ostatnými prílohami obsahovať čestné vyhlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera a partnera verejného sektora, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Kontaktnou osobou je Ing. Eva Antalová,t. č. 02/2029 5898, e-mail: Antalova.Eva@zsr.sk

Pridať k zaujímavým