Realitný software a portály LIVINGVýsledky vyhľadávania (42): Na prenájom » Pozemok » Všetky lokality

Nový inzerátPriemyselná zóna, 2500 m² [ID:3789]

Dnes poobede 15:10

Veľké Úľany/okres Galanta
350 EUR/mesiac

Pozemok o veľkosti 2500m2 vo Veľkých Úľanoch na prenájom

Pridať k zaujímavým
Na prenájom pozemok v obchodnej zóne

bezbarierový prístup, loft, mezonet, bezpečnostný systém, bezpečnostné dvere, telefónne pripojenie

Pridať k zaujímavým

Nový inzerátPriemyselná zóna, Karloveská [ID:456989]

Včera doobeda 09:15

Bratislava - Karlova Ves/Bratislava IV
7,50 EUR/rok/m²

ine priestory, Karloveska, Bratislava - Karlova Ves, Bratislava IV - Prenajom 3 kancelarii a 2 skladov so samostatnym vchodom v budove Allianz na Karloveskej ul.

Pridať k zaujímavým

Nový inzerátPriemyselná zóna, Karloveská [ID:456990]

Včera doobeda 09:14

Bratislava - Karlova Ves/Bratislava IV
4,60 EUR/rok/m²

ine priestory, Karloveska, Bratislava - Karlova Ves, Bratislava IV - Prenajom velkej saly so samostatnym vchodom v budove Allianz na Karloveskej ul.

Pridať k zaujímavým
prenájom pozemku na záhradkárske účely - Zvolen (Balkán)

Železnice Slovenskej republiky, v skrátenej forme ŽSR ponúkajú na prenájom formou ponukového konania pozemok: časť CKN parc. č. 5342/30 o výmere 128 m2 v k.ú. Zvolen (časť Balkán) vhodný na záhradkárske účely. podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti Majetok ŽSR, Predaj a predaj majetku. kontakt: Macková, 045/2294725, mackova.ludmila@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Pozemok na komerčný účel o výmere 50 m2 v k. ú. Levice

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na prenájom formou ponukového konania nehnuteľnosť – pozemok - parcela C-KN č. 585/4, evidovaná na LV č.2442 v k. ú. Levice okresným úradom Levice. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti Majetok ŽSR, Prenájom a predaj majetku.

Pridať k zaujímavým
Pozemok na poľnohospodárske účely o výmere 1081 m2 v k. ú. Pozba.

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na prenájom formou ponukového konania nehnuteľnosť – pozemok - parcela C-KN č. 3907, evidovaná na LV č. 2033 v k. ú. Pozba okresným úradom Nové Zámky. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti Majetok ŽSR, Prenájom a predaj majetku. Kontakt: Poljovka, 045/229 4713, poljovka.miroslav@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
prenájom pozemku na komerčný účel

Železnice Slovenskej republiky, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na prenájom formou ponukového konania pozemok registra CKN parcela číclo 2655/22 o výmere 905 m2,na komerčný účel, v katastrálnom území Senec. Pozemok je neudržiavaný. Predmet ponukového konania je zakreslený v katastrálnej mape, ktorá tvorí prílohu inzerátu . Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú uvedené v prílohe "podmienky" a sú zverejnené aj na www.zsr.sk v časti Služby verejnosti, Predaj a prenájom majetku Kontakt: Beňová Beáta, tel: 033/2294131, e-mail: benova.beata@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
prenájom pozemku ŽSR na záhradkárske účel v k.ú. Nána

popis predmetu ponuky: pozemok C KN časť p.č. 1309 (diel 10) o výmere 300 m2, zapísaný na LV č. 716 ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemok je nespevnený, má rozmary cca 20m x 15m a nachádza sa asi 25 m od osi krajnej koľaje. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti Majetok ŽSR, prenájom a predmet majetku

Pridať k zaujímavým
prenájom pozemku ŽSR na záhradkárske účely v k.ú. Nána

popis predmetu ponuky: pozemok C KN časť p.č. 1309 (diel 9) o výmere 300 m2, zapísaný na LV č. 716 ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemok je nespevnený, má rozmery cca 20m x 15m a nachádza sa asi 25 m od osi krajnej koľaje. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti Majetok ŽSR , Prenájom a predaj majetku

Pridať k zaujímavým