Realitný software a portály LIVINGspäť na výsledky vyhľadávania

Opakovaná dražba rodinného domu v obci Bušince pri Veľkom Krtíši! [ID:RE0004163-18-000108]

Na predaj

10.200,- EUR

Lokalita: Bušince

Obytná plocha: 206m2
Celková rozloha pozemku: 1088 - 1088m2

Dátum uverejnenia:
Ponuka zmenená: Pred pol rokom
Dátum aktualizácie: Pred pol rokom
K dispozícii od

Stav nehnuteľnosti: Pôvodný stav

Opakovaná dražba rodinného domu v obci Bušince pri Veľkom Krtíši!
Dátum konania opakovanej dražby: 11.06.2019 17:45
Miesto opakovanej dražby: salónik na prízemí v hoteli CLAVIS, Jókaiho 22, 984 01 Lučenec

Cena podľa znaleckého posudku: 13500,- EUR
Najnižšie podanie: 10200,- EUR
Minimálne prihodenie: 200,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 3000,- EUR

Prvá obhliadka: 24.05.2019 13:15; pred rodinným domom so súpisným číslom 159 na ulici Lučenecká 159 v obci Bušince, okres Veľký Krtíš.

Druhá obhliadka: 07.06.2019 13:15; pred rodinným domom so súpisným číslom 159 na ulici Lučenecká 159 v obci Bušince, okres Veľký Krtíš.

Predmet opakovanej dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Veľký Krtíš, obec: Bušince, katastrálne územie: Bušince, zapísané v evidencii Okresného úradu Veľký Krtíš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 73, a to konkrétne:
rodinný dom so súpisným číslom 159 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 303 o výmere 143 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parc. reg. „C“ č. 303 o výmere 143 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parc. reg. „C“ č. 304 o výmere 452 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parc. reg. „C“ č. 305 o výmere 493 m2, druh pozemku: záhrady (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu opakovanej dražby:
Rodinný dom súpisné číslo 159, Lučenecká ulica č. 159, katastrálne územie Bušince Predmet dražby je súčasťou zástavby rodinných domov. Rodinný dom je samostatne stojaca stavba, v súčasnosti využívaná na rodinné bývanie, prístupná po spevnenej komunikácii. Predmet dražby je čiastočne podpivničený a má jedno nadzemné podlažie. Je odpojený od odberu elektrickej energie a plynu. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1930. Orientácia obytných miestností je na východ a západ. Obec má základnú infraštruktúru – vodovod, plynofikáciu, elektrické siete, skládku odpadu. Obec je pripojená na železničnú sieť jedinou traťou regionálneho významu. Nachádza sa tam všeobecná lekárka, gynekologický lekár, detská lekárka, stomatológ a aj lekáreň. Dispozičné riešenie: 1. PP: dve pivnice.Zastavaná plocha 1.PP je 69,19 m2. 1. NP: zádverie, kuchyňa, chodba, kúpeľňa, komora a tri izby.Zastavaná plocha 1. NP je 137,49 m2. Technicko - konštrukčné riešenie:Rodinný dom je založený na základových pásoch bez vodorovnej izolácie. Zvislé nosné konštrukcie v I. PP sú z monolitického betónu hr. 450 mm, v I. NP sú murované z hlinených tehál hr. 450 mm – sú na nich viditeľné praskliny. Vnútorné priečky sú murované z hlinených tehál hr. 250 mm, zatiaľ čo stropné konštrukcie sú drevené trámové s podbitím na rákos. Strecha je sedlová s krytinou z AZC šablón na latách, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu - žľaby a zvody. Vonkajšie úpravy tvorí škrabaný brizolit a vnútorné úpravy povrchov tvoria vápenné omietky stropov, vnútorné povrchy stien tvoria maľby, ktoré sú opotrebované. V kúpeľni a okolo kuchynskej linky sú keramické obklady stien. Okná domu sú drevené dvojité, dvere sú drevené, osadené v obložkových zárubniach. Podlahy v obytných miestnostiach sú palubové, ostatné podlahy sú keramické dlažby, v komore je cementový poter. V kúpeľni v I. NP sa nachádza WC a vaňa. Batérie v rodinnom dome sú čiastočne pákové, čiastočne klasické. V rodinnom dome je kúrenie zabezpečené kotlom na tuhé palivo Viadrus. Kuchynská linka je na báze dreva so smaltovaným drezom. Sporák v kuchyni je na tuhé palivo. V rodinnom dome sa nachádzajú dve gamatky a dve piecky na tuhé palivo. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave vyžadujúcom si rekonštrukcie.

Názov spoločnosti:

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Kutlíkova 17
85250 Bratislava - Petržalka

Zodpovedný predajca:

Marek Piršel
Kontakt na predajcu:
+421917822724

Kontaktuj predajcu emailom:

 
Ďalšie fotografie:Podobné inzeráty:

Rodinný dom - samostatný, 108.1 m², kompletná rekonštrukcia, rovina

Nové Mesto nad Váhom/okres Nové Mesto nad Váhom
132.500,- EUR


Rodinný dom - samostatný

Podhorany/okres Prešov
40.000,- EUR


Rodinný dom - samostatný, 250 m², novostavba, pozemok je ohradený

Banská Bystrica/okres Banská Bystrica
359.000,- EUR