Realitný software a portály LIVINGspäť na výsledky vyhľadávania

Kraľovany, predaj starého železničného tunela na viacúčelové využitie [ID:RE0003188-17-000121]

Na predaj

Cena neuvedená

Lokalita: Kraľovany

Obytná plocha: 1750m2

Dátum uverejnenia:
Ponuka zmenená: Pred pol rokom
Dátum aktualizácie: Pred pol rokom
K dispozícii od

Rok výstavby: 1871
Stav nehnuteľnosti: Pôvodný stav

Konštrukcia objektu: Zmiešaná

Kraľovany, predaj starého železničného tunela na viacúčelové využitie
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na predaj formou ponukového konania nehnuteľnosť v k. ú. Kraľovany (okr. Dolný Kubín, Žilinský kraj):

Ide o objekt starého kraľovanského tunela z roku1871 (svetlá výška 5,60 m, svetlá šírka v strede profilu cca 5,15 m, dĺžka 408 m), situovaného v oblúku s polomerom 380 m na bývalej Košicko-Bohumínskej železnici, v úseku medzi žel. stanicami Turany a Kraľovany, v lokalite Sokol, medzi korytom Váhu.
Úžitková plocha v úrovni podlahy je cca 1750 m2 (pri svetlej šírke cca 4,30 m). Vzhľadom na špecifický charakter podzemnej stavby sa v tuneli celoročne udržiava stabilná teplota a vlhkosť, čo je možné využiť na viaceré účely -napr. skladovanie alebo zrenie vybraných potravín a nápojov (zeleniny, ovocia, vína, zrenie syrov a pod.) alebo na zdravotné účely. Stavba nie je evidovaná v katastri nehnuteľností. Tunel bol vyradený z prevádzky v roku 1948,v súčasnosti je dlhodobo nefunkčný, bez koľají a je neprejazdný.
Predmetom predaja je iba objekt tunela bez pozemku nadložia (vápence,dolomity, v.cca 110m): Západný vstupný portál je zasypaný. Prístup k vstupnému kraľovanskému portálu je po pozemkoch vo vlastníctve tretích osôb.
Tunel nie je užívaný formou prenájmu. Po zmene vlastníctva nesmie byť predmet predaja využívaný na účely ohrozujúce železničnú prevádzku a stabilitu susedného tunela Kraľovanský I. Objekt si vzhľadom na technický stav a prípadné nové využitie vyžaduje rekonštrukciu.
Dopravné a komunikačné napojenie lokality na verejné a štátne komunikácie je vyhovujúce: vzdialenosť do obce Kraľovany je cca 3 km, do sídla okresu Dolný Kubín cca 18 km (18 min. autom), do Žiliny cca 43 km (36 min), do Liptovského Mikuláša cca 44 km (37 min.).

Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti „VEREJNOSŤ A MÉDIÁ, SLUŽBY VEREJNOSTI“, v sekcii „Predaj a Prenájom majetku“.

Kontakt: Ing. Rothová, 02 / 2029 7338, rothova.zuzana@zsr.sk ,
Obhliadka: Ing. Bublíková, 041 / 229 2181, bublikova.olga@zsr.sk

Názov spoločnosti:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Klemensova 8
81361 Bratislava

Zodpovedný predajca:

Zuzana Rothová
Kontakt na predajcu:

Kontaktuj predajcu emailom:

 
Ďalšie fotografie:Podobné inzeráty: