Realitný software a portály LIVINGspäť na výsledky vyhľadávania

PO DOHODE pripravíme dražbu rodinného domu v obci REŠOV (okr. Bardejov) !!! [ID:RE0004163-18-000042]

Na predaj

41.000,- EUR

Lokalita: Rešov

Obytná plocha: 215m2
Celková rozloha pozemku: 892 - 892m2

Dátum uverejnenia:
Ponuka zmenená: Pred 5 mesiacmi
Dátum aktualizácie: Pred rokom
K dispozícii od

Stav nehnuteľnosti: Pôvodný stav

Inžinierske siete
   Kanalizácia
   Voda

PO DOHODE pripravíme dražbu rodinného domu v obci REŠOV (okr. Bardejov) !!!
Cena podľa znaleckého posudku: 54600,- EUR
Najnižšie podanie: 41000,- EUR
Minimálne prihodenie: 200,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 7000,- EUR

Predmet opakovanej dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bardejov, obec: Rešov, katastrálne územie: Rešov, zapísané v evidencii Okresného úradu Bardejov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 333, a to konkrétne:
rodinný domu so súpisným číslom 101 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 393/2 o výmere 521 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parc. reg. „C“ č. 393/2 o výmere 521 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parc. reg. „C“ č. 574/4 o výmere 371 m2, druh pozemku: ostatné plochy (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu opakovanej dražby:
1. Rodinný dom so súp. č. 101 s príslušenstvom, postavený na par. č. 393/2 v kat. území Rešov. Predmet dražby je situovaný v zástavbe rodinných domov v okrajovej časti obce Rešov. Vzhľadom na orientáciu k svetovým stranám sú obytné miestnosti orientované na východ a západ. V obci je možnosť napojenia na plynovú prípojku. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 1986. Predmet dražby je čiastočne podpivničený s dvomi nadzemnými podlažiami. Jedná sa o samostatne stojacu stavbu. Dispozičné riešenie:V I.PP sa nachádza schodište,  kotolňa a dve pivniceV I.NP sa nachádza zádverie, chodba, kúpeľňa s WC, kuchyňa, dve izby a garáž.                   V II.NP sa nachádza schodište, chodba, obývacia hala, kúpeľňa, WC a tri izby. Zastavaná plocha I. PP je 27,04 m2.Zastavaná plocha I. NP je 94,30 m2.Zastavaná plocha II. NP je 94,30 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Predmet dražby je murovaný s vodorovnou izoláciou a železobetónovými stužujúcimi vencami. Stropy v predmete dražby sú železobetónové. Hrúbka obvodového muriva je 300 mm. Schodište je postavené na železobetónovej doske s povrchom stupňov z keramickej dlažby a so soklom z betónových tvárnic. Vonkajšia omietka na predmete dražby je brizolitová a vnútorná omietka je vápenná. Predmet dražby má sedlovú strechu pokrytú plechovou krytinou, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná na predmete dražby sú drevené zdvojené, dve okná sú plastové. Dvere sú čiastočne biele a čiastočne dyhované osadené v oceľových zárubniach. Podlahy v izbách sú v prevažnej miere z PVC, v jednej izbe je plávajúca podlaha a zvyšné podlahy sú pokryté keramickou dlažbou. V kúpeľni na I. NP sa nachádza vaňa, umývadlo, sprchovací kút a WC. Kúpeľňa má keramický obklad stien. V kúpeľni na II. NP sa nachádza vaňa a umývadlo. WC je samostatné. Vodovodné batérie sú kohútikové, dve sú pákové. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka na báze dreva. V kuchynskej linke je zabudovaný nerezový drez s odkvapkávačom. Šporák je plynový s odsávačom pár. Okolo kuchynskej linky sa nachádza keramický obklad steny. V predmete dražby je rozvod teplej a studenej vody z centrálneho zdroja – elektrický zásobníkový ohrievač umiestnený v kotolni predmetu dražby. Predmet dražby je vykurovaný plynovým kotlom Attack a kotlom na tuhé palivo. Teplo rozvádzajú panelové radiátory. V obývacej hale na I. NP sa nachádza kozub. Predmet dražby je napojený na miestny rozvod elektrickej energie, vody a plynu. K predmetu dražby prislúcha kopaná studňa o hĺbke 3 m a vŕtaná studňa o hĺbke 3 m. Predmet dražby je odkanalizovaný do monolitickej žumpy s oceľovým poklopom (v užívaní od roku 1986). Príslušenstvo domu tvorí najmä:1. Hospodárska budova s príslušenstvomHospodárska budova je postavená na parc. č. 393/2, kat. územie Rešov, avšak nie je zapísaná v liste vlastníctva. Jedná sa o samostatne stojaci objekt, ktorý je osadený na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Hospodárska budova sa nachádza za predmetom dražby. Obvodové  murivo hospodárskej budovy je murované. Stropné konštrukcie sú drevené trámové s viditeľnými trámami. Strecha je stanová s plechovou krytinou. Vonkajšia omietka na hospodárskej budove je brizolitová. Vnútorná omietka je čiastočne vápenná, časť hospodárskej budovy je bez vnútorných omietok. Podlaha má cementový poter, časť hospodárskej budovy je bez podlahy. V hospodárskej budove je svetelná a motorická elektroinštalácia. Hospodárska budova  je v užívaní od roku 1986. Zastavaná plocha hospodárskej budovy je 73,12 m2. 2. Prístrešok Pred domom je postavený drevený prístrešok. Drevený prístrešok tvorí drevená konštrukcia, t. j. nosné stĺpy bez obvodovej konštrukcie s pultovou strechou a krytinou z lepenkového šindľa. Prístrešok bol daný do užívania v roku 2008. Zastavaná plocha prístrešku je 11,25 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Názov spoločnosti:

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Kutlíkova 17
85250 Bratislava - Petržalka

Zodpovedný predajca:

Marek Piršel
Kontakt na predajcu:
+421917822724

Kontaktuj predajcu emailom:

 
Ďalšie fotografie:Podobné inzeráty:

Rodinný dom - samostatný, 108.1 m², kompletná rekonštrukcia, rovina

Nové Mesto nad Váhom/okres Nové Mesto nad Váhom
132.500,- EUR


Rodinný dom - samostatný

Podhorany/okres Prešov
40.000,- EUR


Rodinný dom - samostatný, 250 m², novostavba, pozemok je ohradený

Banská Bystrica/okres Banská Bystrica
359.000,- EUR