Realitný software a portály LIVINGspäť na výsledky vyhľadávania

Pripravujeme opakovanú dražbu rodinného domu v Kladzanoch (okr. Vranov nad Topľou) na základe nového ZP! [ID:RE0004163-18-000041]

Na predaj

29.550,- EUR

Lokalita: Kladzany

Obytná plocha: 227m2
Celková rozloha pozemku: 1828 - 1828m2

Dátum uverejnenia:
Ponuka zmenená: Pred 2 týždňami
Dátum aktualizácie: Pred rokom
K dispozícii od

Stav nehnuteľnosti: Kompletná rekonštrukcia

Inžinierske siete
   Kanalizácia
   Voda

Pripravujeme opakovanú dražbu rodinného domu v Kladzanoch (okr. Vranov nad Topľou) na základe nového ZP!
Cena podľa znaleckého posudku: 39400,- EUR
Najnižšie podanie: 29550,- EUR
Minimálne prihodenie: 200,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 7000,- EUR

Predmet opakovanej dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Vranov nad Topľou, obec: Kladzany, katastrálne územie: Kladzany, zapísané v evidencii Okresného úradu Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 29, a to konkrétne:
dom so súpisným číslom 170 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 471 o výmere 896 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 471 o výmere 896 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 472 o výmere 932 m², druh pozemku: záhrada (ďalej len „predmet dražby“).

Opis predmetu opakovanej dražby:
Rodinný dom súpisné číslo 170, katastrálne územie Kladzany, okres Vranov nad Topľou Predmet dražby je súčasťou zástavby rodinných domov. Dom je samostatne stojaca stavba, v súčasnosti využívaná na rodinné bývanie, primerane udržiavaná. Predmet dražby je čiastočne podpivničený a má jedno nadzemné podlažie. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1949 a v roku 1967 k nemu bola realizovaná prístavba. V roku 2005 bol rodinný dom modernizovaný. Orientácia obytných miestností je na východ a juh. Dom je napojený na miestny rozvod vody, kanalizácie a plynu. Dispozičné riešenie:V I. PP sa nachádza: pivnica.Zastavaná plocha I. PP je o výmere 26,46 m2. V I. NP sa nachádza: zádverie, chodba, obývacia izba, spálňa, chodba, kúpeľňa, sklad, izba, kuchyňa a tri sklady.Zastavaná plocha I. NP je o výmere 201,92 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Založenie domu je na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie v I. PP sú z monolitického betónu hr. 400 mm, v I. NP sú murované hr. 400 mm. Vnútorné priečky sú murované z plných pálených tehál hr. 250 mm. Stropné konštrukcie sú železobetónové, strecha je sedlová s nerovnakou výškou hrebeňa a s novou plechovou krytinou. Klampiarske konštrukcie - žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie úpravy sú zo škrabaného brizolitu, vnútorné úpravy povrchov tvoria vápenné omietky stropov, stien - maľby, v sociálnom zariadení a okolo kuchynskej linky sú keramické obklady stien. Zariaďovacie predmety v dome sú štandardné, okná sú plastové. Dvere sú dyhované, položené v oceľových zárubniach. Podlahy sú v obytných miestnostiach plávajúce, ostatné podlahy sú keramické dlažby.V kúpeľni je sprchovací kút, plastová rohová vaňa  a WC. Všetky vodovodné batérie v rodinnom dome sú pákové. V dome je kúrenie zabezpečené plynovým kotlom Protherm. Ohrev pitnej vody je zabezpečený elektrickým zásobníkovým ohrievačom vody. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva, s nerezovým drezom s odkvapkávačom. Sporák je plynový bez odsávača pár. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:Letná kuchyňaJedná sa o samostatne stojaci prízemný objekt bez podpivničenia, ktorý je postavený na parcele č. 471. Letná kuchyňa nie je zapísaná na liste vlastníctva, ale je zakreslená v kópii z katastrálnej mapy. Letná kuchyňa nie je podpivničená a má jedno nadzemné podlažie. V I. NP sa nachádza zádverie, izba a kúpeľňa. Ohodnocovaná stavba nie je podpivničená a má jedno nadzemné podlažie. Založenie objektu je na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie v I. NP sú murované hr. 400 mm. Strecha je pultová s plechovou krytinou bez klampiarskych konštrukcií. Zariaďovacie predmety sú zdemontované, okná sú tu plastové. Dvere sú zvlakové v oceľových zárubniach. Podlaha v izbe je z PVC, podlaha v kúpeľni je keramická dlažba. Kúrenie je zabezpečené pieckou na tuhé palivo. Letná kuchyňa bola daná do užívania v roku 1949.Zastavaná plocha letnej kuchyne je 26,82 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave. 

Názov spoločnosti:

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Kutlíkova 17
85250 Bratislava - Petržalka

Zodpovedný predajca:

Marek Piršel
Kontakt na predajcu:
+421917822724

Kontaktuj predajcu emailom:

 
Ďalšie fotografie:Podobné inzeráty:

Rodinný dom - samostatný, 108.1 m², kompletná rekonštrukcia, rovina

Nové Mesto nad Váhom/okres Nové Mesto nad Váhom
132.500,- EUR


Rodinný dom - samostatný

Podhorany/okres Prešov
40.000,- EUR


Rodinný dom - samostatný, 250 m², novostavba, pozemok je ohradený

Banská Bystrica/okres Banská Bystrica
359.000,- EUR