Realitný software a portály LIVINGspäť na výsledky vyhľadávania

Rodinný dom Nižný Komárnik [ID:RE0004314-16-000160]

Na predaj

10.275,- EUR

Lokalita: Nižný Komárnik

Obytná plocha: 108m2
Celková rozloha pozemku: 2308 - 2308m2

Dátum uverejnenia:
Ponuka zmenená: Pred 4 dňami
Dátum aktualizácie: Pred 3 rokmi
K dispozícii od

Stav nehnuteľnosti: Pôvodný stav

Rodinný dom Nižný Komárnik
Najnižšie podanie
10 275,00
Dobrovolná dražba
Áno

Rodinný dom č.24
Všeobecná situácia:
Ohodnocovaný stavebný objekt rodinného domu č. súp. 24 je evidovaný na liste vlastníctva č. 159, nachádza sa na pozemku parcela č. KN-C 116/1, v zastavanom území obce, v katastrálnom území obce NIŽNÝ KOMÁRNIK.
Rodinný dom je situovaný v širšej centrálnej zastavanej časti obce, po ľavej obecnej strane v smere do centra obce, resp. po pravej strane miestnej komunikácie v smere do okresného mesta Svidník, vzdialeného cca 14 km.
Prístup k stavbe RD je priamo z miestnej verejnej obecnej komunikácie na vlastný pozemok.
Rodinný dom je napojený na vodovodnú prípojku z verejného vodovodného radu, je napojený na rozvod elektriny vzdušnou prípojkou a je odkanalizovaný len tzv. trativodom.
Vek stavby je stanovený na základe predloženého potvrdenia Obce, čo je podľa odhadu znalca reálne, vzhľadom na konštrukčné, dispozičné riešenie, použité stavebné konštrukcie a materiály a samotné opotrebovanie stavby.
Vzhľadom na konštrukčné riešenie stavby, stav prvkov dlhodobej životnosti, účel užívania, úroveň údržby, stanovujem celkovú predpokladanú životnosť: 100 rokov.
Dispozičné riešenie:
Stavba rodinného domu je čiastočne podpivničená jednou miestnosťou pivnice, má jedno nadzemné podlažie so sedlovou konštrukciou strechy. Na 1.PP je jedná miestnosť podzemnej pivnice - skladu zeleniny, Na 1.NP je predsieň - chodba, kuchyňa, dve obytné miestnosti a sklad.
Stavebno - konštrukčné riešenie:
Stavba RD je osadená v priemernej hĺbke do 1 m bez zvislej izolácie proti zemnej vlhkosti, na betónových základových pásoch bez vodorovnej izolácie proti zemnej vlhkosti. Obvodové nosné konštrukcie 1.PP sú z monolitického betónu, zvislé nosné konštrukcie 1.NP sú murované tehlové v skladobnej hrúbke do 50 cm. Strop nad 1.PP je železobetónový, nad 1. NP je drevený trámový s rovným podhľadom.
Vnútorné omietky na oboch podlažiach sú vápenné hladké, štukové.
Vonkajšie povrchové úpravy fasády sú z vápenno-cementovej hladkej omietky, fasáda je bez obkladu.
Konštrukcia krovu je sedlová s krytinou strechy z eternitu. Klampiarske konštrukcie sú zhotovené z pozinkovaného plechu.
Podlahy obytných miestností sú drevené doskové - dyle na 1.NP, v ostatných miestnostiach prevažujú podlahy z PVC podlahových krytín, podlaha 1.PP je betónová.
Vykurovanie rodinného domu je zabezpečené lokálnym spôsobom len jednou murovanou kachľovou pecou, bez ústredného vykurovania.
Dvere sú osadené zvlakové na 1.PP, a drevené hladké plné na 1.NP, okná sú osadené drevené dvojité s dvojitým zasklením na 1.NP a jednoduché na 1.PP.
Na 1.NP je rozvod len studenej vody, odkanalizovanie podlažia, rozvody svetelnej a motorickej elektroinštalácie. Na 1. PP je zavedená len svetelná elektroinštalácia.
Na 1.PP nie je žiadne vnútorné vybavenie.
Údržba a životnosť:
Rodinný dom je zrealizovaný v priemernej kvalite zo stavebno-technického hľadiska, stavba domu je v prevažnej miere v pôvodnom konštrukčnom a materiálovom vyhotovení, bez výraznejšej rekonštrukcie, či modernizácie. Stavba rodinného domu v súčasnosti je riadne užívaná na účely rodinného bývania, slabšie udržiavaná.

Názov spoločnosti:

platiť sa oplatí s.r.o.
Košická 56
82108 Bratislava

Zodpovedný predajca:

Martin Krajiček
Kontakt na predajcu:
+421911833859

Kontaktuj predajcu emailom:

 

Podobné inzeráty:

Rodinný dom - samostatný, 108.1 m², kompletná rekonštrukcia, rovina

Nové Mesto nad Váhom/okres Nové Mesto nad Váhom
132.500,- EUR


Rodinný dom - samostatný

Podhorany/okres Prešov
40.000,- EUR