Realitný software a portály LIVINGspäť na výsledky vyhľadávania

Dražba rodinného domu v Krásnohorskom Podhradí [ID:RE0004163-14-000124]

Na predaj

49.700,- EUR

Lokalita: Krásnohorské Podhradie

Obytná plocha: 260.71m2
Celková rozloha pozemku: 1741 - 1741m2

Dátum uverejnenia:
Ponuka zmenená: Pred 3 rokmi
Dátum aktualizácie: Pred 3 rokmi
K dispozícii od

Stav nehnuteľnosti: Čiastočná rekonštrukcia

Dražba rodinného domu v Krásnohorskom Podhradí
Dátum konania dražby: 26.02.2015 o 15:30 hod.
Miesto dražby: salónik na 1. poschodí HOTELA Čierny Orol, Námestie Baníkov 17, 048 01 Rožňava.

Najnižšie podanie 49.700,- EUR
Minimálne prihodenie: 200,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 10.000,- EUR

Prvá obhliadka: 09.02.2015 o 10:00 hod.
Druhá obhliadka: 23.02.2015 o 10:00 hod.

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Rožňava, obec: Krásnohorské Podhradie, katastrálne územie: Krásnohorské Podhradie, zapísané v evidencii Okresného úradu Rožňava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 650, a to konkrétne:
- rodinný dom so súpisným číslom 19, s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. registra „C“ č. 151/2 o výmere 205 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok parc. registra „C“ č. 151/2 o výmere 205 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok parc. registra „C“ č. 151/3 o výmere 563 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok parc. registra „C“ č. 153/2 o výmere 973 m², druh pozemku: záhrady.

Opis predmetu dražby/ Opis stavu predmetu dražby:
Rodinný dom je samostatne stojaci rodinný dom, čiastočne podpivničený, prízemný s obytným podkrovím, nachádzajúci sa v obci Krásnohorské Podhradie, súpisné číslo 19. Časť rodinného domu bola daná do užívania v roku 1950 a časť v roku 2001.

Dispozičné riešenie:
Podľa predloženej dokumentácie je dispozičné riešenie rodinného domu nasledovné:
Na I. PP sa nachádzajú pivnice.
Zastavaná plocha I. PP je 17,35 m2.

Na I. NP sa nachádza chodba, kúpeľňa, kuchyňa, hala, špajza, WC a tri izby.
Zastavaná plocha I. NP je 165,80 m2.

V podkroví sa nachádzajú dve izby a schodište.
Zastavaná plocha podkrovia je 52,24 m2.

Technickokonštrukčné riešenie:
Dom má stanovú strechu s pálenou krytinou. Klampiarske konštrukcie žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia omietka je hladká. Okná sú drevené zdvojené. Ostatné konštrukcie a zariadenia boli zadané v priemernom vyhotovení pre jednobytový rodinný dom, používaný na rodinné bývanie.


Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Sklad
Na parcele reg. „C“ č. 151/2 je postavený sklad ako prístavba k rodinnému domu.
Zastavaná plocha je 25,32 m2.

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného ZP vyhotoveného za účelom poskytnutia úveru a z ďalších dostupných informácií.

Názov spoločnosti:

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Kutlíkova 17
85250 Bratislava - Petržalka

Zodpovedný predajca:

Marek Piršel
Kontakt na predajcu:
+421917822724

Kontaktuj predajcu emailom:

 
Ďalšie fotografie:Podobné inzeráty:

Rodinný dom - samostatný, 108.1 m², kompletná rekonštrukcia, rovina

Nové Mesto nad Váhom/okres Nové Mesto nad Váhom
132.500,- EUR


Rodinný dom - samostatný

Podhorany/okres Prešov
40.000,- EUR


Rodinný dom - samostatný, 250 m², novostavba, pozemok je ohradený

Banská Bystrica/okres Banská Bystrica
359.000,- EUR